Ved årets slutt

Årsregnskapet er en overordnet oversikt over bedriftens økonomiske stilling etter regnskapsårets slutt. Sammen med årsberetningen, som utarbeides av styret, skal årsregnskap med noter, som er forklaringer til og utdypninger av ulike regnskapsposter, leveres av alle regnskapspliktige. Dette skal utarbeides i henhold til Regnskapsloven og leveres til myndighetene i Brønnøysundregisteret gjennom Altinn.

Merk: Vi tar som regel ikke årsregnskap uten også å ha gjort regnskapet for resten av året.

Det er også naturlig at vi tar ligningspapirene (næringsoppgave med mer), om vi tar årsregnskapet. Ligninspapirene danner grunnlaget for skatt og skal leveres inn i Altinn.

Vi har fastpris på årsregnskap og ligningspapirer. Tiden det tar å gjøre denne jobben avhenger mer av selskapsformen enn størrelsen på foretaket. For bedrifter med samme selskapsform tar denne jobben omtrent like lang tid, noe som gjør at kan tilby fastpris. Prisene finner du her.

Prisene forutsetter ferdig avstemt og korrekt regnskap per 31.12 (årsslutt). Ekstraarbeid i denne sammenheng faktureres etter medgått tid i henhold til prisliste.