Overlat bilagene til oss

Når vi snakker om bokføring mener vi først og fremst oppstilling av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld, gjennom registrering og kontering av bilag, avstemminger av bankkonti/kunder/leverandører, utarbeidelse og innlevering av omsetningsoppgaver (MVA), og så videre.

Dette bistår vi våre kunder med i de systemene de har vært vant til å benytte, eller i det systemet vi blir enige om at passer best til kundens behov.