Betales det ut lønn?

Alle norske aksjeselskaper med ansatte, og/eller eiere, som skal ha penger ut fra selskapet i form av lønn, plikter å kjøre lønn gjennom et lønnsprogram. Her kjøres også eventuelle tilleggsytelser for de ansatte. I alle våre regnskapsprogrammer er det lønnsmoduler. I tillegg må det benyttes en egen skattetrekkskonto for forskuddstrekk. I forbindelse med lønnskjøring må det nå etter de nye reglene også utarbeides og sendes inn a-melding månedlig.

I enkeltpersonforetak må det kjøres lønn på samme måte som beskrevet over dersom foretaket har andre ansatte enn eieren selv.